نسخه پی دی اف

وقتی میگم ببخشید؛ درباره فرهنگ معذرت خواهی کردن که خیلی در جامعه ما رواج ندارد

محبوبه عظیم زاده |خرجش یک کلمه است: «ببخشید.» اما ادا کردنش برای بعضی ها آن قدر سخت است که انگار می خواهی جانشان را بگیری. فکر می کنند با بیان این کلمه دیگر تمام غرور و شخصیتشان زیر پا له شده است و خبط بزرگی کرده اند. فارغ از اینکه همین یکی دو کلمه کوتاه می تواند چه معجزاتی را در روابط بین فردی ایجاد کند، باور کنید بعضی وقت ها مثل آب روی آتش است. حالا نه اینکه وقت و بی وقت و بابت کار نکرده هم عذرخواهی کنید ها، نه. اما با تکرار و تمرین می توانیم این فرهنگ را بین خودمان جا بیندازیم. اصلا هم سخت نیست.
اشتباهتان را بپذیرید
دلیل اینکه عذرخواهی کردن برای خیلی ها یک کار مشقت بار محسوب می شود، این است که آن ها اصلا نپذیرفته اند کاری که انجام داده اند غلط است. قدم اول برای کنار آمدن با این قضیه، پذیرفتن اشتباه است. عالم و آدم دارند با کلی ادله و شواهد می گویند که شما اشتباه کرده اید، اما شما همچنان مقاومت می کنید. لطفا این گارد را بشکنید. باور کنید این مصر بودن برای پایبندی به اشتباه و نپذیرفتن آن نه تنها شما را یک فرد قاطع و مصمم نشان نمی دهد بلکه باعث می شود خیلی ها فکر کنند که با چه فرد خودخواه، لجباز و غیرمنعطفی طرف هستند.
عذرخواهی کوچک ترین کاری است
که می توانید انجام بدهید
حالا خوشبختانه خیلی از اوقات اوضاع آن قدر وخیم نمی شود که کار به جاهای باریک بکشد و قهر و قهرکشی. اما فراموش نکنید حتی زمانی که شاید طرف مقابل رفتار ناشایست شما را به روی خودش نیاورد، ممکن است احساسات و شخصیتش جریحه دار شده باشد. در چنین شرایطی عذرخواهی شما و اقرار به کار اشتباهی که از شما سر زده است می تواند مرهم کوچکی برای او باشد و جبران لطمه ای که به او زده اید. هرطور نگاه کنیم، انسانی اش هم همین است. پس لطفا منکر خبطتان نشوید، غرورتان را کنار بگذارید و از عذرخواهی فرار نکنید.
از آن ور بوم افتاده ها
در مقابل آن دسته از آدم هایی که معذرت خواهی کردن برایشان در حکم عذاب آورترین کارهاست، عده ای هم هستند که ببخشید گفتن اصلا از دهانشان نمی افتد. هیچ کاری هم انجام نداده اند، اما همین طور بیخود و بی جهت لب به عذرخواهی باز می کنند. این اتفاق شاید در وهله اول یک کار بی اثر و خنثی به نظر برسد اما ممکن است در بلندمدت این طور به اطرافیان القا کند که همیشه حق با آن هاست و همیشه این شما هستید که اشتباه می کنید. پس لطفا فراموش نکنید که معذرت خواهی کردن هم اقتضائات خاص خودش را می طلبد.
رسم و رسوم عذرخواهی
اگر کار غلطی از شما سر زده است و از آن آگاهی دارید، دست بجنبانید و تا دیر نشده معذرت خواهی کنید. اما اگر قصد این کار را دارید بد نیست بدانید که (البته بستگی دارد به غلظت رفتار نادرست شما) یک ببخشید خشک و خالی کافی نیست. معذرت خواهی هم مرام و مسلک خودش را دارد:
﷯ ابراز پشیمانی کنید و بگویید بابت اشتباهی که انجام داده اید متأسف هستید. این کار را به صراحت انجام بدهید و به دنبال سخن خود از جملاتی مثل «اما توهم این کار را کردی» و «تو هم بی تقصیر نبودی» استفاده نکنید.
﷯مسئولیت پذیر باشید. با گفتن جملاتی مثل «من متأسف هستم که چنین حرفی را زدم» یا «من متأسف هستم که چنین رفتاری کردم» به طرف مقابل بقبولانید که می داند شما از رفتار خود پشیمان شده اید.
﷯سعی کنید رابطه خدشه دار شده تان را تعمیر کنید. از طرف مقابلتان بپرسید که آیا عذرخواهی شما را پذیرفته است؟ یا می توانید کار دیگری برای جبران اشتباه خود در حق او انجام دهید؟
﷯ با انجام رفتارهای مثبت نشان دهید که حرف هایتان با اعتقاد و از ته دل بوده است و قصد تکرار آن را ندارید.
چرا در جامعه ما فرهنگ خطاپذیری
نهادینه نشده است؟
جامعه شناسان معتقدند که این اتفاق ۵ علت عمده دارد:
﷯ ساختار سلسله مراتبی روابط اجتماعی که به لحاظ سنی، موقعیت اجتماعی، موقعیت شغلی و... عده ای بزرگ تر، آقا یا رئیس محسوب می شوند، آن ها را در موقعیتی قرار می دهد که کمتر نسبت به خطاهای خود پاسخ گو و معترف باشند.
﷯ درک سطحی افراد جامعه از حقوق، اختیارات و محدودیت های خود در جریان زندگی و روابط اجتماعی با دیگران وضعیتی را به وجود می آورد که همگان خود را در موقعیت های چالش برانگیز، محق و مطالبه گر می دانند و مسئولیت خود را در قبال مسئله یا خطای پیش آمده نمی پذیرند.
﷯ در جامعه ما پذیرش هر نوع خطا، به منزله اعتراف به گناهکار بودن است و سهم دیگران در شکل گیری آن مسئله کمتر دیده ، و همین اعتراف بهانه ای می شود تا دیگران از پذیرش مسئولیت و سهم خود بگریزند.
﷯ در جامعه ما، اغلب میان خطا و عواقب آن، و جرم و مجازات، تناسب منصفانه ای وجود ندارد، لذا افراد همواره نگران این موضوع هستند که به محض پذیرش خطای خود با عواقبی به مراتب شدیدتر و سنگین تر روبه رو شوند.
﷯ در جامعه کنونی مان که افراد در زندگی اجتماعی و اقتصادی بیشتر خود را در معرض نبرد و ستیز اجتماعی با دیگران برای کسب منفعت (ثروت، لذت، قدرت و...) می بینند و جامعه به میدان جنگی تبدیل شده است که افراد برای کسب منافع فردی حاضرند همه گونه با دیگری یا دیگران به مبارزه برخیزند.
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
دیده اید این چهره های معروف را که بعضی وقت ها جوگیر می شوند و مقابل دوربین و چشم هزار بیننده چیزی می گویند یا رفتاری از خودشان نشان می دهند که ٢ ساعت بعد مجبور می شوند عذرخواهی کنند؟ حالا بماند که همین رفتارهای بی پایه و اساس خیلی وقت ها منجر به چه درگیری ها و تنش هایی در دنیای مجازی و واقعی می شود. البته که کار درست همین است که عذرخواهی، و به اشتباهشان اعتراف می کنند، اما واقعا بهتر نیست از همان اول دست به یک اقدام بی محابا و بدون فکر نزنیم تا بعدها مجبور به معذرت خواهی کردن هم نشویم؟
به جای دعوا عذرخواهی کنید
خدا می داند اعصابش از کجا خراب است و حالا همین طور بی اعصاب نشسته است پشت فرمان و بی هوا می تازد و می راند. همان اندک توجهی را هم که به قوانین رانندگی داشت، الان دیگر رها کرده است. یک دفعه به خودش می آید و می بیند که بله، وسط خیابان است و تصادف کرده است. در چنین مواقعی بهتر است به جای شاخ و شانه کشیدن، از طرفتان معذرت خواهی کنید. همین عذرخواهی ساده می تواند خیلی اوقات جلوی نزاع های زیادی را بگیرد. اصلا شاید توانستید دل طرف را هم به دست بیاوردید و طرف از خیر خسارت گرفتن از شما هم بگذرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس