نسخه پی دی اف

کشف لاشه ٢رأس کل و بز وحشی در مشهد

﷯﷯ ممنوعیت شکار و کشتار حیوانات وحشی در مناطق حفاظت‌شده یک اصل است اما گاهی افرادی هستند که ‌بی‌توجه به هشدارها و ممنوعیت‌ها، به دنبال منفعت خود هستند. جدیدترین پرونده شکار غیرمجاز نشان می‌دهد که یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به کشف اجزا و لاشه ٢رأس کل و بز وحشی در مشهد شده است. ابوالفضل شعبانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان‌رضوی جزئیات این پرونده را تشریح کرد.پیرو گزارش معتبر دریافتی مبنی بر شکار جانوران وحشی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده هزارمسجد و اختفای اجزای آن‌ها در منازلی در مشهد، موضوع دردست بررسی قرارگرفت. مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست پس از تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع با دریافت مجوز ورود و با همراهی کارشناسان حقوقی‌، منازل متخلفان را بازرسی کردند.این بازرسی منجر به کشف اجزای یک رأس پازن (کل وحشی) از یکی از منازل و کشف حدود ٢‌کیلو‌گرم گوشت بز وحشی شد و برای متخلفان در محل صورت‌مجلس تخلف تنظیم شد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.به استناد ماده‌١٢ قانون شکار و صید هر‌کس شکار و صید غیر‌مجاز در مناطق حفاظت شده مرتکب شود به مجازات حبس از ٣ماه تا ٣سال و یا به جزای نقدی محکوم می‌شود. این متخلفان بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست در ازای شکار ٢رأس کل و بز وحشی باید مبلغ ٢٠٠میلیون ریال به حساب جرائم شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست واریز کنند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس