تماس با بخش ها (16 خط)

051-37288881-5

تماس با روابط عمومی

051-37243110

ارسال نمابر

051-37231407

ایمیل

info@shahrara.com

سفارش آگهی

agahi@shahrara.com

سفارش چاپ و نصب بنر

chap@shahrara.com

ارسال پیامک

9830007289+

تلگرام (ارسال عکس، فیلم، بیان نظر، معرفی سوژه و...)

989154294580+

989214033549+

shahraramardom@

اینستاگرام

shahraranews@

ارسال عکس

www.photoshahr.com

نشانی مؤسسه فرهنگی شهرآرا

خراسان رضوی- مشهد- میدان شهدا - نبش خیابان دانشگاه یک